UYGUR DEVLETİ
A.Uygur Devleti'nin Kuruluşu ve Gelişmesi
B.Uygur Devleti'nin Yıkılışı
C.Orta Asya Türk Kültür Ve Medeniyeti
Alıştırmalar

 

A.Uygur Devleti'nin Kuruluşu ve Gelişmesi

Uygur Devleti HaritasıGöktürklere bağlı olarak yaşayan Uygurlar , Kutluk Devleti'nin yıkılmasında rol oynadılar.745 yılında Kutluk Bilge Kül Kağan , Uygur Devleti'ni kurdu. Devletin merkezi, Orhun nehri kıyısındaki Karabalgasun (Ordu Balık) şehri idi.

Kutluk Bilge Kül Kağan , kısa bir süre sonra öldü.Yerine oğlu Moyen - Çor kağan geçti. Moyen - Çor Kağan , birçok Türk kavimini Uygur Devleti'ne bağladı. Ayrıca Çin üzerinde uygulanan baskıyı da artırdı.

Uygur Devleti , en parlak dönemi Bögü Kağan zamanında yaşadı.O, Çin üzerindeki etkisini artırmak için onlara yardım etti.Kendisi Mani dinine girdi.Bu dini halkına öğretmeye çalıştı. Mani dini, Uygurların yaşantılarını etkiledi. Onların yerleşik hayata geçmesinde rol oynadı. Yerleşik hayata geçen Uygurlar; Ticaret , bilim , sanat ve özellikle edebiyat alanında başarılı oldular. Fakat Mani dini , Türklerin hareketlerini yaşantılarına ters düşüyordu. bu yüzden Uygur ülkesinde genel bir uyuşukluk havası da doğurdu.

B.Uygur Devleti'nin Yıkılışı

Bögü Kağan'dan sonra devletin parlak dönemi fazla sürmedi.Kırgızların akınları Uygur Devleti'ni zayıflattı.840 yılında Kırgızlar, Uygur Devleti'ni yıktılar.Yurtlarını terk eden Uygurların bir kısmı Çin'in Kansu bölgesine Sarı Uygur (Kansu Uygur Devleti) Devleti ni kurdu.diğer bir kısım Uygur halkı ise Türkmenistan'a gitti. Onlar da burada Turfan (Doğu Türkistan) Uygur Devleti'ni kurdular. Bu dönemde Uygurlar arasında Buda dini yayıldı. Her iki Uygur Devleti'ne XIII. yüzyılın başında Moğollar son verdiler. Günümüzde Sarı Uygurlar Çin'in batısında , Turfan Uygurları ise Doğu Türkmenistan'da yaşamaktadırlar.

Önceki SayfaAna SayfaSonraki sayfa