ORHAN BEY

1326-1362

Alıştırmalar
  A.Orhan Bey Dönemi Siyasi Olayları

Osman Bey son dönemlerde devlet idaresini Orhan Bey'e bıraktı. Komutanları ile harekete geçen Orhan Bey, ilk olarak 1326 yılında Bursa'yı kuşatarak aldı.Bursa Osmanlı Beyliğinin başkenti oldu.Orhan bey'in komutanlarından Akçakoca ve Karamürsel fetih hareketlerine devam ederek Kocaeli yarımadasındaki kaleler alındı. Bu durum Bizans İmparatorunu telaşlandırdı. Ordusuyla harekete geçen Bizans impartoru ile Orhan Bey Pelekanon (Maltepe dolayları) Savaşı yapıldı. Bu savaşta Orhan Bey'e yanildi ve İznik ve İzmit alındı.

Orhan Bey daha sonra Karesi Beyliğindeki taht kavgalarından yararlandı. Bu beyliği kendisine bağladı. Karesi beyliğinin Osmanlıya bağlanması beyliği güçlendirdi. Donanmaları Rumeli'ye geçişlerinde çok yararlı oldu. Orhan Bey Bizans içişlerine karıştı. İmparator vekili olan Kantakuzen'e yardım etti. Kantakuzen rakiplerini yendi. İmparator oldu. Kantakuzen daha sonra Sırp ve Bulgarlara karşı Türklerden yardım istedi. Karşılığında Gelibolu Yarımadasındaki Çimpe Kalesini verdi. Süleyman Paşa (Orhan Bey'in oğlu) ertesi yıl Gelibolu'yu aldı. Buraya Türkler yerleştirildi. Böylece ileri için tedbirler alındı. Daha önce alınan ve elden çıkan Ankara tekrar alındı.

Orhan Bey zamanında Osmanlı BeyliğiSüleyman Paşa'nın ani ölümü ile Rumelide ilerleyiş durdu. 1362 yılında Orhan Bey'de öldü. Yerine 1.Murat tahta geçti.

B.Orhan Bey ve Kişiliği

Osmanlı Beyliğinde ilk devlet teşkilatını yaptı. Devlet işlerinin görüşüldüğü divan'ı oluşturdu.Yaya ve atlılardan meydana gelen düzenli ordu kuruldu. İleri görüşlülüğü sayesinde fırsatları iyi değerlendirdi. Özellikle Rumeli'de yeni alınan yerlere Türkleri yerleştirdi. Daha sonraki yıllarda da devam eden politika sayesinde, Türkler uzun yıllar Balkanlara egemen oldular.

Önceki SayfaAna SayfaSonraki sayfa